Köszöntjük Úrhida honlapján !


A tartalomhoz

Információk


Az iskolával kapcsolatos bővebb információkat megtalálja a www.urhidaiskola.hu internetcímen.

8142 Úrhida, Kossuth L. u. 64
Tel.: 06-22/364-519

Tagintézmény vezető:
Liedermajer Heléna

 

Aktuális
2013.11.25.

Dokumentumok


Iskolánk bemutatkozása

Iskolánk a Batthyány Lajos Általános Géza Fejedelem Tagiskolája 14 tanulócsoporttal, 8 osztállyal és négy napközis és két tanulószobás csoporttal működik, 124 fős statisztikai tanulólétszámmal, 15 fős pedagóguslétszámmal. A fenntartó által engedélyezett osztályok száma nyolc. Osztálytermi, nem szaktantermi rendszerben működünk, amit sokkal otthonosabbnak, családiasabbnak tartunk és nem mellékes, hogy nem kell vándorolniuk óráról órára a gyerekeknek.

Iskolánk legfőbb előnye a kis létszámú osztályok (10-20 fős), ami leginkább alkalmas a képességekhez igazodó foglalkoztatásra. Az alacsony létszámú osztályokban tanulók az alapképességeket biztosan elsajátítják, minden tanulóra alaposabban oda tudunk figyelni és több szereplési lehetőséget kapnak diákjaink a tanórákon és a rendezvényeken egyaránt. Változatos szervezeti formákat alkalmazunk a tanórákon, a frontális és egyéni munkán kívül a csoportos, differenciált és páros munka is gyakori. Az alkalmazott módszereinkre a sokszínűség, játékosság jellemző, a bemutatás, ismeretrögzítés, képességfejlesztés, az ellenőrzés, értékelés szempontjából egyaránt. Tanulóink érdeklődésének felkeltésére, fenntartására és az ismeretek rögzítésére, valamint interaktív ellenőrzésre a meglévő interaktív táblákat és egyéb informatikai eszközeinket is gyakran és eredményesen használjuk.

Tanulóinkat a törvényi előírásnak megfelelően első osztályban és második osztályban félévkor szövegesen értékeljük, de már 2. osztálytól az évközi teljesítményt osztályzattal minősítjük. A miniszter által előírt óraszámoknál magasabb óraszámmal tanítjuk iskolánkban elsősorban a matematika és magyar tantárgyakat, ezen kívül az informatikát és a természettudományos tárgyakat. Számítástechnika tantárgyat már a 3. osztálytól tanítjuk. Oktatott idegen nyelvünk a tanórai keretben a német, amit 4. osztálytól tanulnak gyerekeink. Felsőben a természettudományos tantárgyakat tömbösítve oktatjuk az eredményesség növelése miatt. Angol nyelvet két csoportban szakköri formában tanítjuk. Iskolánkban a gyerekeket nemcsak korrepetálás formájában zárkóztatjuk fel, hanem ingyenes fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat is szervezünk. Idén hetente 15,5 óra órarendben rögzített korrepetálást tartunk, 3 órában fejlesztő órákat, 5 órában logopédiai foglalkozásokat, és 3 órában felvételi előkészítőt, 22,5 órában szakköri és tehetséggondozó foglalkozásokat a 10 óra sportkörön kívül.

Jelenleg közepes tárgyi feltételekkel rendelkezünk: többek között 17 gépből álló számítógépparkkal és internet hálózattal és sokféle taneszközzel. 2011 nyarán intézményünkbe 4 db interaktív táblát, projektorokat szereltek fel a meglévő projektorok mellé.

Mindennapos testnevelést a törvényi előírásoknak megfelelően a tavalyi tanévtől mi is bevezettük, idén az 1., 2. és az 5., 6. osztályban, a következő években pedig felmenő rendszerben a következő formában: a délelőtti heti 3 óra testnevelés órán felül az egyesületi tagsággal nem rendelkező tanulóknak délután 2 óra sportköri órán kell résztvenniük.

A felvételire, továbbtanulásra való felkészítést nemcsak a hagyományos számonkérési módon, felvételi előkészítőkkel, házi és más versenyeken való részvétellel valósítjuk meg, hanem 7. osztályban év végén és 8. osztályban félévkor próbafelvételi vizsgát íratunk. Így az ismeretek átismétlésén, rögzítésén túl a vizsgarutint is megszerezhetik a felvételi vizsga előtt álló diákjaink.

Felvételi eredményeink jók, tanulóinknak 2006, 2008, 2010, 2011-es években a 100%-át, 2009-ben a 91%-át felvették azt általuk megjelölt 1. vagy 2. helyre. A felvételi eredményeink matematikából megegyeznek az országos átlaggal.

Az országos matematika és szövegértési kompetencia felmérésben iskolánk eredményei kategóriánkban szinte minden alkalommal átlag felett voltak, ás többségében megelőztük a városi iskolák átlagát.

A törvényi előírásoknak megfelelően 16 óráig napközis tanulószobás foglalkozásokat és szabadon választható szakköröket tartunk tanulóinknak és 17 óráig pedig felügyeletet biztosítunk. A 16 óra előtti foglalkozásokról mentesítés kérhető az intézményvezetőtől.

A tanórán kívüli programok, foglalkozások széles választékát kínáljuk tanulóinknak, amit részben igényektől függően tudunk tovább működtetni. Idén a tömegsport, énekkar, furulya, ügyes kezek, internet, színjátszó, logika, rajz, egészségtan, főzési alapismeretek és az említett angol szakkörre volt elegendő jelentkező. Havonta más és más témakörökben szervezik meg pedagógusaink a sokszínű tanórán kívüli programokat, pl: természetvédelem, egészség, logika hónapja.

A nemzeti ünnepek méltó megünneplése mellett már évek óta hagyomány az akadályverseny, egészségnap, a Pentelei Parkerdőben, a Mikulás ünnepség mellett a Mikulás-bál, karácsonyi megemlékezés, a farsangi bál, a Ki mit tud? és a sportnapunk. Az anyák napját osztályonként ünnepeljük meg. Nyílt napot, fordított napot minden évben tavasszal tartunk, a gyermeknapot is egész napos program keretében ünnepeljük meg. Nyári tábort az elmúlt években az igényeknek megfelelően napközis tábor formájában valósítottuk meg. Erdei iskolát igény szerint szervezünk gyermekeinknek, az elmúlt években pályázati támogatással ősszel. 2003-ban indítottuk el új, hagyományőrző céllal az egészségnapunkat, ahol az egészséges életvitellel nemcsak elméletben, hanem gyakorlatban is megismerkedhetnek tanulóink. Iskolánkban a tanév végén májusban vagy júniusban szervezzük az iskolai szintű tanulmányi kirándulást.

2000 augusztusában megalakult az „Úrhidai Tanulókért és Iskoláért” közhasznú alapítványunk. Már az első évtől a szülők, illetve a szülői munkaközösség nagyon sikeresen, eredményesen megszervezett bál bevételei jelentették a legfőbb bevételi forrást. 2003-tól már a személyi jövedelemadó 1%-át is felajánlhatta bárki. Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-át a mi alapítványunknak ajánlották fel! Adószámunk melyre a felajánlásokat szeretettel várjuk: 18490987-1-07. Az összeget a pedagógusok és szülők javaslata alapján a kuratórium döntése szerint használjuk fel. Alapítványunk minden évben támogatja a tanév végi kirándulást és ezen kívül még egy kirándulást/rendezvényt. 2013-ban a mosómagyaróvári FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont mobil planetáriuma települt ki alapítványunk támogatásának köszönhetően.

Beiskolázással kapcsolatos információk ( PDF dokumentum, Acrobat Reader szükséges a megnyitáshoz )

Köszöntő | Településünk | Önkormányzatunk | Intézményeink | Civil szervezeteink | Információk | Üzleti apró | Oldaltérkép


Webmaster: Máthé János 2009 | hivatal.urhida@datatrans.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe