Köszöntjük Úrhida honlapján !


A tartalomhoz

Információk

Szeretettel köszöntöm az Úrhidai Tündérkert Óvoda oldalán!


Úrhida Tündérkert Óvoda

Intézményünk a település központjában az Általános Iskola és a Közösségi Ház mellett található.

2014 nyarán átalakított, kibővített óvodánk immár négy csoportos, a maximálisan felvehető gyermeklétszámunk 100 fő.

A négy csoportszoba mellett saját tornaszobával is rendelkezünk, logopédusunk külön fejlesztő szobában foglalkozik a gyerekekkel.
Csoportjaink a testvércsoportjukkal közös tágas, kényelmes öltözőkkel rendelkeznek, a foglalkoztatók mellett külön-külön mosdóhelyiségek vannak.
Foglalkoztató helyiségeink tágasak, világosak, jól felszereltek.

Személyzeti létszámunk ideális, 7 fő főiskolát végzett óvodapedagógus, 3 fő pedagógiai asszisztens, 4 fő szakképzett dajka végzi az óvodai nevelési munkát, saját főzőkonyhával rendelkezünk, 2 fő konyhai dolgozó és 1 fő élelmezésvezető látja el az élelmezési feladatokat.
Főzőkonyhánk az óvodai és munkahelyi étkeztetés mellett ellátja az iskolások valamint nyugdíjasok, vendégétkezők étkeztetését is.

Óvodánk nagy területű udvarral, modern, új játszótérrel rendelkezik, ahol szabadtéri programokat, mozgásos játékokat szervezünk.
Lehetőség szerint sok időt töltünk a szabadban, az udvaron illetve sétával az óvoda környékén.

Az óvoda nyitva tartása: 6 - 17 óráig tart.

Fő feladatunknak tekintjük a 3-7 éves gyermekek életkori és egyéni sajátosságainak, eltérő fejlődési ütemének és családi hátterének, neveltetésének szem előtt tartásával az egészséges harmonikus személyiségfejlesztést, a sikeres iskolai beilleszkedéshez szükséges szociális érettség alakítását, a tanulási képességeket meghatározó megismerési funkciók fejlesztését.

A játék a gyermek fejlődésében alapvető fontosságú, semmi mással nem helyettesíthető életforma. A játék során ismerkedik a világgal, a tárgyakkal és azok tulajdonságaival, fejlődik mozgása, értelmi képességei, érzelemvilága, növekszik önállósága, magabiztossága, kitartása, alakulnak társas kapcsolatai - fejlődik egész személyisége.
Mindebből következik az alapelvünk, hogy minél több időt, alkalmat, eszközt, többfajta lehetőséget biztosítsunk az elmélyült játékra, a közös élményekre, a játékban játékosan megszervezett tapasztalatszerzési lehetőségekre, s ez által a spontán tanulás feltételeinek megteremtésére.
Egy boldog gyermekkor biztosításával teremtjük meg a személyiség szabad kibontakozásának optimális feltételeit. Nevelőmunkánk tudatos, tervszerű tevékenység, melyben érvényesül a partnerközpontú, gyermekközpontú szemlélet, a kulturált párbeszéd, az építő kritika, a korrekt érdekérvényesítés.

Olyan óvodába várjuk a gyermekeket, ahol szeretetben, otthonos, derűs, nyugodt légkörben, biztonságban tölthetik egész napjukat, személyiségüket fejlesztő játékok közt válogathatnak és dinamikus, gyermekszerető óvónők, dajkák veszik őket körül.

Célunk, hogy a gyerekek ...

  • Szívesen járjanak óvodába, érezzék ott biztonságban magukat

  • Fejlődjenek egyéni tempójuknak, érési sajátosságaiknak megfelelően

  • Legyenek aktív résztvevői a társas-kapcsolatoknak, fogadják el a különbözőséget

  • Legyen természetes számukra az egészséges életmód, legyen egészséges önbecsülésük, önbizalmuk

  • A magyar nyelv és a metakommunikáció segítségével legyenek képesek közreadni gondolataikat, kifejezni érzelmeiket.

Logopédusunk heti három alkalommal foglalkozik a rászoruló gyermekekkel, a beszédjavítás mellett különösen nagy hangsúlyt helyez a prevencióra.

A szülők kéréseit figyelembe véve külön foglalkozásokat is szervezünk: játékos angol; karate; népi tánc; úszás; fociedzések; mozgásfejlesztő torna kínálatából lehet választani.

Az óvodai felvétel iránt érdeklődő szülőknek, gyermekeknek minden év márciusában tájékoztató oviváró délutánt szervezünk, melynek pontos időpontjáról telefonon érdeklődhetnek.
Ezen kívül, év közben is folyamatosan várjuk, fogadjuk, a gyermekeket!

Szeretettel várunk minden óvodánk iránt érdeklődőt!

Intézményi adatok:

Úrhidai Tündérkert Óvoda
8142 Úrhida, Templom u. 1.
Tel: 22 / 364 -518
e-mail cím: urhidaiovoda@gmail.com
Honlap: www.ovoda.urhida.hu
OM azonosító: 202 508

                                                                     Bozsák  Szilvia

                                                                      óvodavezető

 

 

Köszöntő | Településünk | Önkormányzatunk | Intézményeink | Civil szervezeteink | Információk | Üzleti apró | Oldaltérkép


Webmaster: Máthé János 2011 | hivatal.urhida@datatrans.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe