Köszöntjük Úrhida honlapján !


A tartalomhoz

Útlevél Igénylés

Településünk

Az útlevél iránti kérelem személyesen nyújtható be Székefehárvári Polg. Hiv. Okmányirodájánál, külföldön a külképviseleteken, a BM Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatalnál (továbbiakban BM Központi Hivatal), illetve igazolt soron kívüli kérelem esetén a kérelmező lakóhelye szerinti illetékes közigazgatási hivatalnál.

IGÉNYLŐ SZEMÉLYES JELENLÉTE (fénykép készítéséhez)

Az úti okmány iránti kérelem benyújtásához szükséges iratok:

  • érvényes személyazonosító igazolvány, (vagy kártya formátumú vezetői engedély, érvényes útlevél), kiskorúaknál a születési anyakönyvi kivonat
    (a személyazonosító igazolvánnyal rendelkező kiskorúnál az érvényes személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány mellett a születési anyakönyvi kivonat is szükséges)
  • ha van, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • ha van, régi útlevél
  • a második magánútlevél kiadásához a fentieken kívül szükséges a munkáltató hivatalos kérelme a Belügyminisztériumhoz címezve érvényes útlevél elvesztése esetén a feljelentésről készült jegyzőkönyv, vagy az illetékes szerv által kiadott hivatalos igazolás
  • az eljárás illetékét igazoló postai feladóvevény

Kiskorú kérelmező esetén mindkét szülő együttes megjelenése az érvényes személyazonosító igazolványukkal együtt a szülői nyilatkozat megtétele céljából szükséges. Ha a szülők elváltak a gyermekelhelyezésre vonatkozó jogerős bírói ítélet, ha a szülő özvegy, az elhunyt szülő halotti anyakönyvi kivonatát kell bemutatni. Gondnokolt esetében törvényes képviseleti jog igazolása. Egyik szülő külföldi tartózkodása esetében: csatolni kell a konzul által hitelesített szülői beleegyező nyilatkozatot. 2003. március 1-től sürgősségi úti okmány iránti kérelmet csak Okmányirodában kezdeményezhetnek.

Az úti okmány iránti kérelmek teljesítésének törvényileg szabályozott határideje: 30 nap, soron kívüli kérelmek teljesítési határideje: 5 munkanap, a beadás napja 0. napnak számít.

Köszöntő | Településünk | Önkormányzatunk | Intézményeink | Civil szervezeteink | Információk | Üzleti apró | Oldaltérkép


Webmaster: Máthé János 2008 | hivatal.urhida@datatrans.hu

Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe